Refugees

victims of war and oppression

messengers of peace and justice

Latest article

“பேய் நடைமுறை“

2018 சனவரி 8ம் திகதி, “பேய் நடைமுறை“ என்றழைக்கப்படும் ஒரு குற்ற விசாரணையை, உலக தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் தலைவர்கள் மேல் சுவிட்சலாந்து நீதிமன்றம் ஆரம்பிக்கும். சுவிட்சலாந்து நாட்டின் வரலாற்றிலேயே மிகப் பெரியது...

கவனியுங்கள்: கட்டுமானத்தின் கீழ் பக்கம்

சில மாதங்களுக்கு முன்னர் எமது இணையச்சேவை தாக்கப்பட்டது. இப்போது இதை மீளமைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு முக்கியமான பிரச்சாரத்துடன் இதை ஆரம்பிக்கிறோம். காப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ள பழைய தரவுகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மீள ஏற்றுவோம். தொல்லை...