திருமுருகன் காந்தி – ஒருங்கிணைப்பாளர், மே 17 இயக்கம் (பாகம் 1)